आपल्या सुचना,अपेक्षा, आणि तक्रारी अपेक्षित आहेत.

वारकरी संत साहित्य आणि संस्कृत साहित्य 

 तुकाराम गाथा, भगवद्गीता, भजनी मालिका, ज्ञानेश्वरी, चिरंजीव पद, ताटीचे अभंग, अमृतानुभव, हरिपाठ, इत्यादी वारकरी सॉफ्टवेअर आहेत.

 

सॉफ्टवेअर
मोबाईलवर चालणारे सर्व सॉफ्टवेअर

 

गुगल प्ले स्टोअरवरचे सॉफ्टवेअर
एकूण २८ सॉफ्टवेअर

आरती संग्रह
देव, संत, तीर्थ, ग्रंथ यांचा आरती संग्रह

 

ग्रंथ पहा
वारकरी ग्रंथ, तुकाराम गाथा, भगवद्गीता, भजनी मालिका, ज्ञानेश्वरी, चिरंजीव पद, ताटीचे अभंग, अमृतानुभव, हरिपाठ, इत्यादी वारकरी ग्रंथ आहेत.

वारकरी सांप्रदायातील लोकांचे मोबाईल नंबर
भागवतकार, किर्तनकार, गायक, वादक. हरिपाठ, काकडा, भारुड, झांकी, तबला, हार्मोनियम, टाळ, इत्यादी कार्यक्रम करणाऱ्या गुनिजानांचे  मोबाइल नंबर तथा पत्ता ,

 

वारकरी संतांचे प्रकरणपर अभंग
काकडा, आंधळे, पांगळे, जोगी, वाराचे अभंग, नामपर, मागणीपर इत्यादी  ,

स्तोत्रे आणि अष्टके
विष्णुसहस्रनाम, रामरक्षा इत्यादी