स्तोत्रे आणि अष्टके

सर्व आरत्यांची अनुक्रमणिका
देवांच्या, ग्रंथांच्या, संतांच्या, तीर्थांच्या, आरत्या

स्तोत्रे

मराठी स्तोत्रे
श्रीअनंता, हनुमान स्तोत्र,

हिंदी स्तोत्रे
यात हिंदी स्तोत्रे आहेत

संस्कृत स्तोत्रे
कृष्णाष्टकम्, पाण्डुरंगाष्टकम्,
सर्व स्तोत्र आणि अष्टके यांची संपूर्ण यादी
सर्व अष्टके /स्तोत्रांची नावानुसार यादी

अष्टके

संस्कृत अष्टके
कृष्नाष्टकम्

हिंदी अष्टके
हिंदी भाषेतील अष्टके

मराठी अष्टके
मनाचे श्लोक, इत्यादी

आरत्या संग्रह 

सर्व आरत्यांची अनुक्रमणिका
देवांच्या, ग्रंथांच्या, संतांच्या, तीर्थांच्या, आरत्या
ग्रंथांच्या आरत्या
रामायण, महाभारत, भागवत, इत्यादी ग्रंथांच्या आरत्या
संतांच्या आरत्या
संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, एकनाथ, चोखोबा, इत्यादी संतांच्या आरत्या दिलेल्या आहेत,
देव,देवतांच्या आरत्या
गणपतीची, विष्णूची, शंकराची, महालक्ष्मीची, गौरीची, इत्यादी आरत्या दिलेल्या आहेत.
तीर्थांच्या आरत्या
गंगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, त्रिवेणी संगम, नर्मदा, आदी तीर्थांच्या आरत्या
नद्यांच्या आरत्या
गंगा, सिंधू, नर्मदा, कावेरी, भीमा, इंद्रायणी, इत्यादी तीर्थांच्या आरत्या दिलेल्या आहेत,
संस्कृत आरत्या
गणपती, शंकराची इत्यादी आरत्या.
हिंदीआरत्या
देव, देवी, ग्रंथ, संत, तीर्थ, इत्यादी हिंदी आरत्या दिलेल्या आहेत.

मराठी आरत्या
संतांच्या, ग्रंथांच्या, तीर्थांच्या, व्रतांच्या मराठी आरत्या दिलेल्या आहेत.
वारकरी आरत्या पहा
वारकरी संप्रदायात नेहमी म्हटल्या जाणाऱ्या आरत्यांचा संग्रह
व्रतांच्या आरत्या
हरितालिकेची, मंगळागौर, कोकिलाव्रत, इत्यादी आरत्या

 

  1. भागवताची आरती : जय हो जय श्री भागवता | आरती करू तुज भगवंता
  2. भागवताची आरती : आरती निगम वृक्ष सारा | भागवत संज्ञान भावपार
  3. भागवताची आरती : श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती॥
  4. शंकराची आरती : लवथवती विक्राळा ब्रम्हांडी माळा