अर्धोदय पर्व ARDHODAY PARV

ईतर लेख धार्मिक व्रत
अर्धोदय पर्व-पौष व ॥ अमावास्येचा प्रथम भोग रविवारा व श्रवण नक्षत्राचा मध्यभाग व व्यतिपाताचा अत्यंभाग हे यो असले म्हणजे अर्धोदयपर्व होय. याचें पुण्य कोटि सूर्यग्रहणासमान आहे. (धर्मसिंधु)

अर्धोदय –
१) मास – पौष /माघ
२) तिथी- अमावस्या
३) वासर – रविवार
४) योग- व्यतिपात
५) नक्षत्र – श्रवण

अशा पाच गोष्टी एकत्र आल्या असता “अर्धोदय” पर्व म्हणतात. त्याचे महत्व कोटीसूर्यग्रहणाइतके असते.
या पैकी काही नसल्यास त्याला “महोदय” पर्व म्हणतात.

Leave a Reply

*

19 + 1 =

%d bloggers like this: