तुळशीच्या लग्नाची मंगलाष्टके

ईतर लेख ग्रंथ धार्मिक स्तोत्रे-अष्टके
Pocket

।। तुळशीच्या लग्नाची मंगलाष्टके ।।

।। तुळशीच्या लग्नाची मंगलाष्टके ।।

।। तुळशीच्या लग्नाची मंगलाष्टके ।।
स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखंमोरेश्वरं सिद्धिदं ।
बल्लाळो मुरुडं विनायकमहंचिन्तामणि स्थेवरं ||
लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरदंविघ्नेश्वरम् ओज़रम् |
ग्रामे रांजण संस्थितम् गणपतिःकुर्यात् सदा मङ्गलं || १ ||
गंगा सिंधु सरस्वती च यमुनागोदावरी नर्मदा ।
कावेरी शरयू महेंद्रतनया शर्मण्वती वेदिका ।।
क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदीख्याता गया गंडकी ।
पूर्णा पूर्ण जलैः समुद्र सरिताकुर्यातसदा मंगलम ।। २ ।।
लक्ष्मी: कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा: ।
गाव: कामदुधाः सुरेश्वर गजोरंभादिदेवांगनाः ।।
अश्वः सप्त मुखोविषम हरिधनुंशंखोमृतम चांबुधे ।
रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदीनमकुर्वंतु वोमंगलम ।। ३ ।।
राजा भीमक रुख्मिणीस नयनीदेखोनी चिंता करी ।
ही कन्या सगुणा वरा नृपवराकवणासि म्यां देईजे ।।
आतां एक विचार कृष्ण नवरात्यासी समर्पू म्हणे ।
रुख्मी पुत्र वडील त्यासि पुसणेकुर्यात सदा मंगलम ।। ४ ।।
लक्ष्मीः कौस्तुभ पांचजन्य धनु हेअंगीकारी श्रीहरी ।
रंभा कुंजर पारिजातक सुधादेवेंद्र हे आवरी ।।
दैत्यां प्राप्ति सुरा विधू विष हराउच्चैःश्रवा भास्करा ।
धेनुवैद्य वधू वराशि चवदाकुर्यात सदा मंगलम ।। ५ ।।
लाभो संतति संपदा बहु तुम्हांलाभोतही सद्गुण ।
साधोनि स्थिर कर्मयोग अपुल्याव्हा बांधवां भूषण ।।
सारे राष्ट्र्धुरीण हेचि कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल ।
गा गार्हस्थाश्रम हा तुम्हां वधुवऱां देवो सदा मंगलम ।। ६ ।।
विष्णूला कमला शिवासि गिरिजाकृष्णा जशी रुख्मिणी ।
सिंधूला सरिता तरुसि लतिकाचंद्रा जशी रोहिणी ।।
रामासी जनकात्मजा प्रिय जशीसावित्री सत्यव्रता ।
तैशी ही वधू साजिरी वरितसेहर्षे वरासी आतां ।। ७।।
आली लग्नघडी समीप नवरा घेऊनि यावा घरा ।
गृह्योत्के मधुपर्कपूजन करा अन्तःपटाते धारा ।।
दृष्टादृष्ट वधुवरा न करितांदोघे करावी उभी ।
वाजंत्रे बहु गलबला न करणेलक्ष्मीपते मंगलम ।। ८ ।।

 संकलक : ह.भ.प. धनंजय महाराज मोरे B.A./D.J./D.I.T 
MOB. : 9422938199 / 9823334438 / 9604270004
Email: more.dd819@gmail.com
कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार, समाज प्रबोधनकार, एंड्रॉयड डेव्हलपर, ईबुक मेकर,

Leave a Reply

*

20 − eighteen =