वारकरी भजनी मालिका

वारकरी ग्रंथ

ग्रंथ धार्मिक सॉफ्टवेअर

वारकरी ग्रंथ लिहा

 

संत तुकाराम महाराज ग्रंथ

 1. संत तुकाराम महाराज अभंग गाथा

 2. संत तुकाराम महाराज हरिपाठ
 3. संत तुकाराम महाराज हिंदी अभंग
 4. संत तुकाराम महाराज स्थितीपर अभंग
 5. संत तुकाराम महाराज नामपर अभंग
 6. संत तुकाराम महाराज बाळक्रीडा अभंग

संत ज्ञानेश्वर महाराज ग्रंथ

 1. संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग गाथा
 2. ज्ञानेश्वरी (अनुक्रमनिकेसह) ओवीबद्ध
 3. ज्ञानेश्वरी (सार्थ)
 4. चांगदेवपासष्टी (सार्थ)
 5. अमृतानुभव (संत ज्ञानेश्वर)
 6. हरिपाठ (संत ज्ञानेश्वर)
 7. विरहिणी अभंग
 8. हरिपाठ
 9. कूट अभंग
 10. भारुड

संत एकनाथ महाराज ग्रंथ

 1. चिरंजीव पद(संत एकनाथ)
 2. रुख्मिणी स्वयंवर (संत एकनाथ)

संत निळोबाराय पिंपळनेरकर महाराज ग्रंथ

 1. संत निळोबा अभंग गाथा

संत जनाबाई महाराज ग्रंथ

 1. संत जनाबाई अभंग गाथा

संत नामदेव महाराज ग्रंथ

 1. संत चोखोबा अभंग संग्रह

संत चोखोबा महाराज ग्रंथ

 1. संत चोखोबा अभंग संग्रह

संत कान्होपात्रा महाराज ग्रंथ

 1. संत कान्होपात्रा अभंग संग्रह
 2. संत
 3. संत मालू कवी महाराज ग्रंथ

 4. नवनाथ कथासार ओवीबद्ध संपूर्ण ४० अध्याय.

संस्कृत ग्रंथ

 1. श्रीमद्भगवद्गीता (फक्त श्लोक)
 2. श्रीमद्भगवद्गीता (सार्थ फक्त श्लोकार्थ)
 3. श्रीमद्भगवद्गीता (अन्वय, विग्रह, भावार्थ)
 4. श्रीमद्भगवद्गीता ( हिंदी अनुवाद)
 5. श्रीमद्भगवद्गीता (इंग्रजी अनुवाद)

धनंजय महाराज मोरे संपादिक वारकरी ईग्रंथ

 1. वारकरी भजनी मालिका

Leave a Reply

*

16 − 10 =

%d bloggers like this: