सार्थ ज्ञानेश्वरी

संपूर्ण सार्थ ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर महाराज : धनंजय महाराज मोरे Dhanannjay Maharaj More

ग्रंथ

सार्थ ज्ञानेश्वरी

संपूर्ण सार्थ ज्ञानेश्वरी पाहण्यासाठी हव्या त्या अध्यायावर क्लिक करा.

अध्याय पहिला

अध्याय दुसरा

अध्याय तिसरा

अध्याय चवथा

अध्याय पांचवा

अध्याय सहावा

अध्याय सातवा

अध्याय आठवा

अध्याय नववा

अध्याय दहावा

अध्याय अकरावा

अध्याय बारवा

अध्याय तेरावा

अध्याय चौदावा

अध्याय पंधरावा

अध्याय सोळावा

अध्याय सतरावा

अध्याय अठरावा

2 comments

  1. ज्ञानेश्वर महाराज घुले

    इथे सर्व अपूर्ण आहे पूर्ण काहीच नाही अभंग आवर्ती क्लिक केलं अभंग घडत नाही ज्ञानेश्वरी नुस्तीच सार्थ लिहिलय पण सार्थ नाही कृपया वेबसाईटचा विकास करा

Leave a Reply

*

two + 5 =

%d bloggers like this: