दया म्हणजे काय

धार्मिक
दया
आपल्यापेक्षा शारीरिक-माणसिक-बौध्दिक-आर्थिक-सामाजिक-आध्यात्मिक दृष्ट्या दीन असणार्‍या व्यक्तीशी सौजन्याने वागणे

Leave a Reply

*

three × three =

%d bloggers like this: