सात्विक दान

धार्मिक
सात्विक दान –
कर्तव्यभावनेने, योग्य देश-काल (जिथे तुटवडा असतो) पाहून, पात्र व्यक्तीस (असमर्थ व दीन जो परतफेड करु शकणार नाही), उपकार न करणार्‍याला, श्रेष्ठ ज्ञानी-ब्राह्मण व संतांना दान करणे.

Leave a Reply

*

three × four =

%d bloggers like this: