वारकरी समाज संपर्क

परिचय

वारकरी समाज संपर्क

सर्व किर्तनकार, मृदंग वादक, गायक, दिंडी चालक, भागवतकार, तबला वादक, झांकी कार(वेशभूषाकार) भारुडकार, व्यासपीठ चालक,

इत्यादींचा परिचय तथा संपर्क यात देण्यात येत आहे,

आपले किंवा आपल्या जवळच्या संबंधित लोकांचे नांव यात नसल्यास 9422938199 या WAHATSAUP नंबर वर किंवा varkari@dhananjaymaharajmore.com या इमेल वर कळवावे.

 

बद्रिनाथ महाराज तनपुरे किर्तन : मु.पो. पंढरपूर जि.  सोलापूर  : अध्यक्ष : अखिल  : 

 

गजानन महाराज सुरडकरकेळगांव  रोड आळंदी देवाची
उत्तम  महाराज सरकटे किर्तन : मु.पो. आळंदी : देवाची वडगांव रोड विठ्ठलबाबा देशमुख  धर्मशाळा लागून .   
[/panel] [/accordion]
अर्जुन महाराज लाड गुरुजी
अनिरुद्ध महाराज क्षिरसागर सावरगांव माळ ता. सिंदेखड राजा जि. बुलढाणा
अमोल महाराज सरकटेआरडव ता. लोणार जिल्हा बुलढाणा
अशोक महाराज अस्तरकर किर्तन : मु.पो. वाकद ता. रिसोड  जि. वाशिम : अध्यक्ष : अखिल भारतीय कुंभार समाज वाशिम जिल्हा .   
 अक्षय महाराज भोसले
आनंद महाराज 
आनंदा महाराज हातला
ईश्वर महाराज उईके नागपूर
उत्तम महाराज सरकटे आळंदी
दासोपंत महाराज उंडाळकरआळंदी
 एकनाथ महाराज सुरुशे नागठाणा ता. जिल्हा. वाशिम
एकनाथ महाराज बाविस्करनागपूर 
एकनाथ महाराज सदगीर
एकनाथ महाराज
एकनाथ महाराज
ओम  महाराज
ओमप्रकाश महाराज
एकनाथ महाराज
अंबादास  महाराज जाधव जालना
एकनाथ महाराज
किरण महाराज आसवले पाटीलपाटण (सातारा
काशिनाथ महाराज पौळ आळंदी मांगवाडी ता.-रिसोड-जि.वाशिम
काशिनाथ महाराज तनपुरेआळंदी/ गायक
केशव  महाराज वाळके मांगवाडी ता.रिसोड जिल्हा वाशिम
केशव  महाराज 
केशव  महाराज
केशव  महाराज
कैलास महाराज गोभणी ता.-रिसोड-जि.वाशिम किर्तनकार कथाकार
एकनाथ महाराज
गणेश महाराज हुंबाडमहागांव ता.-रिसोड-जि.वाशिम
गजानन महाराज गोमकाळे गायन, हरिपाठ : मु.पो. सिल्लेवाडा .ता.  कामठी  जि. नागपूर
गजानन महाराज 
गजानन महाराज सोनुने गुरुजी मुंगळा ता.-मालेगाव-जि.वाशिम
गजानन महाराज सुरडकर9765587881 / 8308313850 आळंदी/कहाकर जिरे ता-सेनगांव-जि.-हिंगोली
गोपाल महाराज गायवाळ आळंदी मांगवाडी ता-लोणार-जि.-बुलढाणा
गोरक्षनाथ महाराज कासारमांगवाडी ता.-रिसोड-जि.वाशिम किर्तनकार, कथाकार
घनश्याम महाराज  गायन, हरिपाठ :
चैतन्य महाराज देगलूरकरकिर्तन, कथा :  मु. पो. पंढरपुर  ता.  पंढरपुर  जि. सोलापूर
चंद्रशेखर महाराज देगलूरकर किर्तन, कथा :  मु. पो. पंढरपुर  ता.  पंढरपुर  जि. सोलापूर
छत्रपाल महाराज
जगदीश महाराज
जगन महाराज
एकनाथ महाराज
एकनाथ महाराज
ठकसेन  महाराज
डंका महाराज
ढमदेव महाराज
नरेश महाराज पाटीलआळंदी, किर्तनकार, कथाकार
नारायण लक्ष्मण वाजेअलीबागकर महाराज
नंदकिशोर महाराज बाजडनेतंसा ता, रिसोड जी.वाशिम
नामदेव महाराज काकडे वाशिम
नामदेव शास्त्री सानप  भागवानगड
नामदेव महाराज
नामदेव महाराजमारुड ता. पांढुरणा जी. छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश
नितीन महाराज वानखेडेमृदंग, गायन,
निवास  महाराज घुगेआळंदी
गायक, वारकरी पाऊली.
तुषार सूरपैठणकरगायक, वादक
त्र्यंबक महाराज
महाराजगायक, वादक
दत्ता महाराज झनकआळंदी/ मांगुळ झनक ता.-रिसोड-जि.वाशिम
दत्तात्रय घोळवे  बाबाकिर्तनकार, जांभरून  ता. जि. वाशिम
दामोदर  महाराज इंगोलेवांगी ता. जि.वाशिम गायक
दिगंबर महाराज भागवतसिन्नर
दिनकर महाराज जायभायेकिर्तनकार, किर्तनकार, भर ता.-रिसोड-जि.वाशिम
दिलीप महाराज शास्त्रीआळंदी/ किर्तनकार
  
धनंजय महाराज मोरे9422938199 // 9823334438// 9604270004  किर्तन, भागवत, दिंडी चालक,  वेबसाईट  : www.dhananjaymaharajmore.com  इमेल : more.dd819@gmail.com  मांगवाडी  ता. रिसोड   जिल्हा वाशिम
प्रकाश महाराज राठोडदेऊळगाव किर्तनकार 
प्रकाश महाराज बोधले डिकसळ जि. बिड
प्रकाश बुवा मुळे गोंदीकर
प्रकाश महाराज
प्रभाकर महाराज राऊतगोभणी ता.-रिसोड-जि.वाशिम किर्तनकार कथाकार
प्रसाद महाराज भागवतसिन्नरकर
 महाराजगायक, वादक
बबन महाराज देवगायक, वादक
बंडा तात्या कराडकर पंढपूर किर्तनकार
बाबा महाराज सातारकर मुंबई
भिकाजी महाराज कोकाटेकथाकार, किर्तनकार, मोरगव्हाण ता-लोणार-जि.-बुलढाणा
भूषण महाराज शिंगारवाडेकिर्तनकार ता. वरुड जि. अमरावती
महादेव महाराज राऊत बीडकर कुट अभंग चिंतनप्रवक्ते
माधव महाराज इंगोले आळंदी किर्तनकार
योगीराज महाराज पैठणकरकिर्तनकार
महाराजगायक, वादक
 रामराव महाराज ढोक  नागपूर, कथाकार, किर्तनकार.
रोशन महाराज वानखेडेवारकरी पाऊली. गायन, हरिपाठ.
तुषार सूरपैठणकरगायक, वादक
वसंत महाराज हिवराळेदहेगांव रंगारी नागपूर  व्यासपीठ चालक, किर्तनकार
विकास महाराज सायलक
विठ्ठल महाराज साबळे अकोला
विठ्ठल महाराज कुलाल अजिसपूर ता-लोणार-जि.-बुलढाणा
विलास महाराज झिल्लारेनागपूर
विश्वनाथ महाराज खानझोडेआसेगांव ता.-रिसोड-जि.वाशिम
वेणूताई महाराज वाळकेमांगवाडी ता.-रिसोड-जि.वाशिम किर्तनकार कथाकार
श्रीविठ्ठल महाराज हत्तेकरआळंदी 
शालिग्राम महाराज सुरडकरभागवत, किर्तन : मु.पो. भालेगांव बाजार ता. खामगांव जि. बुलढाणा : अध्यक्ष : अखिल भारतीय वारकरी मंडळ बुलढाणा जिल्हा : 9545460515
शामराव महाराज
शालिक महाराज 
शिवदास महाराज नाईक हत्ता ता-सेनगाव-जि.-हिंगोली
तुषार सूरपैठणकरगायक, वादक
संजय महाराज नंदगांवकर,
संजय महाराज वानखेडेगायक, वारकरी पाऊली.  कुकसा ता. मेहकर जि. बुलढाणा
संजय महाराज राठोड
संजय महाराज वेळूकर दादा
संजय महाराज पगार
संजय महाराज ठाकरे 
बोपाणेकर
संजय महाराज निंबाळकर
संजय महाराज नलावडे
संजय महाराज खारतोडे
संजय महाराज देशमुख
संजय महाराज लहाने
 शेलगांव ता. रिसोड जि.वाशिम
संतोष महाराज सांगळे
आळंदी, कथाकार,किर्तनकार,
संदीपान महाराज हसेगावकर
अध्यक्ष : वारकरी शिक्षण संस्था आळंदी (जोग महाराज)
सिताराम महाराज खानझोडे
आसेगांव ता-लोणार-जि.-बुलढाणा
सुदाम महाराज हिंगे
आळंदी
सुदाम महाराज पानेगांवकर
आळंदी
सोपान महाराज वाळके
वादक, किर्तनकार,
सोपान महाराज सानप  शास्त्री
 वेलतूरा ता-सेनगाव-जि.-हिंगोली
हरिदास महाराज गायक, वादक
 हनुमंत महाराज खाडेआळंदी
तुषार सूरपैठणकरगायक, वादक
तुषार सूरपैठणकरगायक, वादक
ज्ञानेश्वर महाराज नंधानकरपंढपूरकिर्तनकार
ज्ञानेश्वर माउली सानप वेलतूरा ता.-सेनगाव-जि.हिंगोली
ज्ञानेश्वर  जाधव पाटील म. बेळगावकर
ज्ञानेश्वर महाराज लोमटे आळंदी / वाकद ता.-रिसोड-जि.वाशिम
ज्ञानेश्वर महाराज
 
कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार, समाज प्रबोधनकार, एंड्रॉयड डेव्हलपर, ईबुक मेकर,

Leave a Reply

*

12 + five =