Pocket

जयहरी वारकरी मंडळी……

धनंजय महाराज मोरे

मंडळी ! आपले वारकरी संत साहित्य आणि भारतीय वैदिक ग्रंथसंपदा हे नवीन तंत्रज्ञानावर, आधुनिक विचारसरणीच्या, लोकांना अखंड मिळावे यासाठी या वेबसाईटची निर्मिती केली असून त्याचा सर्व समाजाला उपयोग व्हावा हिच सदिच्छा.

हव्या त्या लेखावर क्लिक करा.

  1. संख्या शास्त्रसंख्या शास्त्र या ग्रंथात अनेक ग्रंथातील संख्यावाचक ज्ञान एकत्र केलेले आहे.
आरती संग्रहदेव,देवता,ग्रंथ, आणि संत यांच्या आरत्याचा संग्रह.     

श्रीकृष्णांची सर्व माहिती.ग्रंथ आणि पुराणातील माहिती अनुक्रमणिकेसहित.

स्तोत्रे आणि अष्टके : देवी,देवता,व,संत यांचे स्तोत्रे / अष्टके संग्रह.

आरोग्य : रोग लक्षणे, व औषधी यांची माहिती.

ग्रंथ : संस्कृत, मराठी, हिंदी, यांचा संग्रह PDF. आणि MS WORD फाईल.

संत चरित्रे : रोग लक्षणे, व औषधी यांची माहिती.

सार्थ सुभाषित माला : रोग लक्षणे, व औषधी यांची माहिती.

आरोग्य : रोग लक्षणे, व औषधी यांची माहिती.

आरोग्य : रोग लक्षणे, व औषधी यांची माहिती.

आरोग्य : रोग लक्षणे, व औषधी यांची माहिती.

आरोग्य : रोग लक्षणे, व औषधी यांची माहिती.