वारकरी तथा हिंदू धार्मिक कार्यक्रम करणारे गुणीजन

यांचा परिचय तथा संपर्क

 

किर्तनकार

भागवतकार

भारुडकार

व्यासपीठ चालक

दिंडी चालक

मृदंग वादक

गायक

झांकी कार (वेशभूषाकार

तबला वादक

ऑर्गन

गोंधळी

हार्मोनियम

हरिपाठ-काकडा 

भजन सम्राट 

आपले किंवा आपल्या जवळच्या संबंधित लोकांचे नांव यात नसल्यास 9422938199 या WAHATSAUP नंबर वर किंवा varkari@dhananjaymaharajmore.com या इमेल वर कळवावे.


नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा
अनिरुद्ध म. क्षिरसागरनोंदणी नाही सावरगांव माळ ता. सिंदेखड राजा जि. बुलढाणा किर्तन
अमोल म. सरकटे नोंदणी नाही आरडव ता. लोणार जिल्हा बुलढाणा किर्तन
अरविंद म. शर्मा नोंदणी नाही आळंदी देवाची ता. खेड जि. पुणे नोंदणी नाही
अश्विन म. बावणे नोंदणी नाही भंडारा किर्तन


नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा
अनिरुद्ध म. क्षिरसागरनोंदणी नाही सावरगांव माळ ता. सिंदेखड राजा जि. बुलढाणा किर्तन
अमोल म. सरकटे नोंदणी नाही आरडव ता. लोणार जिल्हा बुलढाणा किर्तन
अरविंद म. शर्मा नोंदणी नाही आळंदी देवाची ता. खेड जि. पुणे नोंदणी नाही
अश्विन म. बावणे नोंदणी नाही भंडारा किर्तन

नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा
अनिरुद्ध म. क्षिरसागरनोंदणी नाही सावरगांव माळ ता. सिंदेखड राजा जि. बुलढाणा किर्तन
अमोल म. सरकटे नोंदणी नाही आरडव ता. लोणार जिल्हा बुलढाणा किर्तन
अरविंद म. शर्मा नोंदणी नाही आळंदी देवाची ता. खेड जि. पुणे नोंदणी नाही
अश्विन म. बावणे नोंदणी नाही भंडारा किर्तन

नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा
अनिरुद्ध म. क्षिरसागरनोंदणी नाही सावरगांव माळ ता. सिंदेखड राजा जि. बुलढाणा किर्तन
अमोल म. सरकटे नोंदणी नाही आरडव ता. लोणार जिल्हा बुलढाणा किर्तन
अरविंद म. शर्मा नोंदणी नाही आळंदी देवाची ता. खेड जि. पुणे नोंदणी नाही
अश्विन म. बावणे नोंदणी नाही भंडारा किर्तन

नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा
अनिरुद्ध म. क्षिरसागरनोंदणी नाही सावरगांव माळ ता. सिंदेखड राजा जि. बुलढाणा किर्तन
अमोल म. सरकटे नोंदणी नाही आरडव ता. लोणार जिल्हा बुलढाणा किर्तन
अरविंद म. शर्मा नोंदणी नाही आळंदी देवाची ता. खेड जि. पुणे नोंदणी नाही
अश्विन म. बावणे नोंदणी नाही भंडारा किर्तन

नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा
अनिरुद्ध म. क्षिरसागरनोंदणी नाही सावरगांव माळ ता. सिंदेखड राजा जि. बुलढाणा किर्तन
अमोल म. सरकटे नोंदणी नाही आरडव ता. लोणार जिल्हा बुलढाणा किर्तन
अरविंद म. शर्मा नोंदणी नाही आळंदी देवाची ता. खेड जि. पुणे नोंदणी नाही
अश्विन म. बावणे नोंदणी नाही भंडारा किर्तन


नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा
अनिरुद्ध म. क्षिरसागरनोंदणी नाही सावरगांव माळ ता. सिंदेखड राजा जि. बुलढाणा किर्तन
अमोल म. सरकटे नोंदणी नाही आरडव ता. लोणार जिल्हा बुलढाणा किर्तन
अरविंद म. शर्मा नोंदणी नाही आळंदी देवाची ता. खेड जि. पुणे नोंदणी नाही
अश्विन म. बावणे नोंदणी नाही भंडारा किर्तन


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही मंगलवाडी ता. रिसोड जि. वाशिम


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नाव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नाव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा

नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे (B.A./D.J./D.I.T.) 94229-38199- 98233-34438 मंगलवाडी ता. रिसोड जि. वाशिम किर्तन प्रवचन भागवत सॉफ्टवेअर निर्मिती वेबसाईट


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
अनिल म. चेके नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा


नांव संपर्कपत्ताकार्य
धनंजय म. मोरे नोंदणी नाही सेन्दुरजन ता. चिखली जि. बुलढाणा