Pocket

खाली भारतीय वैदिक आणि साहित्य शास्त्रातील शून्य (०) ते अब्ज खर्व पर्व पद्म इत्यादी संख्या पर्यंत माहिती दिलेली आहे.

ज्या संख्येची माहिती हवी त्या संख्येवर क्लिक करा.

शू

एक संख्या
एक संख्या आणि त्याबद्दल माहिती

 

 दोन – तीनचार – पांच – सहा – सात – आठ – नऊ – दहा११ – १२ – १३ – १४ – १५ – १६ – १७ – १८ – १९ –  २० – २१ – २२ – २३ – २४ – २५ – २६ – २७  – २८ – २९ – ३० – ३१ – ३२ – ३३ – ३४ – ३५ – ३६ – ३७ – ३८ – ३९ – ४० – ४१ – ४२ – ४३ – ४४ – ४५ – ४६ – ४७ – ४८ – ४९ –५०