सार्थ ज्ञानेश्वरी

संपूर्ण सार्थ ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर महाराज : धनंजय महाराज मोरे Dhanannjay Maharaj More

ग्रंथ

सार्थ ज्ञानेश्वरी ( PDF स्वरूपात ) संपूर्ण सार्थ ज्ञानेश्वरीचे सर्व अध्याय PDF स्वरूपात  डाऊनलोड करण्यासाठी  त्या अध्यायावर क्लिक करा.   अध्याय पहिला अध्याय दुसरा अध्याय तिसरा अध्याय चवथा अध्याय पांचवा अध्याय सहावा अध्याय सातवा अध्याय आठवा अध्याय नववा अध्याय दहावा अध्याय अकरावा अध्याय बारवा अध्याय तेरावा अध्याय चौदावा अध्याय पंधरावा अध्याय सोळावा अध्याय सतरावा अध्याय अठरावा

More
उमामहेश्वर

उमामहेश्वर स्तोत्रम : धनंजय महाराज मोरे

स्तोत्रे-अष्टके

उमामहेश्वर स्तोत्रम : उमामहेश्वर स्तोत्रम : नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम । नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम । नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ नमह शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम । विभूतिपाटिरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ॥ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम । जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ॥ नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्याम पञ्चाशरी पञ्जररञ्चिताभ्याम । प्रपञ्च […]

More

दस वायु वर्णन दहा वायू पंचप्राण दशप्राण धनंजय महाराज मोरे

आरोग्य ईतर लेख धार्मिक पौराणिक

दस वायु वर्णन । । संकलक धनंजय महाराज मोरे 1 प्राण वायु 2 अपान वायु ३. व्यान वायु 4: उदान वायु 5 समान वायु उपप्राण नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय क्षय एवं वृद्धि रूप वायु के लक्षण बढ़े हुए वायु के लक्षण  दस वायु वर्णन । । हमारे शरीर में दस वायु होती हैं । […]

More

हरिकथेचे (किर्तन) आठ फायदे धनंजय महाराज मोरे

ईतर लेख धार्मिक वारकरी संत

?हरिकथेचे (किर्तन) आठ फायदे ?१.गेय-:-गायन (नादब्रम्ह) नारदाचे, व्याख्यान व्यासांचे, नाचणे हनुमंताचे येते. नारायण नामें होऊं जिवन्मुक्त। किर्तनी अनंत गाऊं गीती॥ ?२.पेय-:-किर्तनात रस, आनंद, सुख मिळते. सुखाची समाधी हरिकथा माऊली। विश्रांती साऊली शिणलियाची॥ ?३.ज्ञेय-:-किर्तनामुळे ज्ञान प्राप्त होते. नाचू किर्तनाचे रंगी। ज्ञानदिप लाऊ जगी॥ ?४.श्रेय-:-किर्तनामुळे सर्वाचे कल्याण होते. कथा हे भूषण जनामध्ये सार। तरले अपार बहु येणे॥ […]

More

वास्तुशांती अभंग वारकरी किर्तन अभंग धनंजय महाराज मोरे

अभंग ग्रंथ धार्मिक

वास्तुशांती अभंग 2854 जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे । उदास विचारे वेच करी ॥१॥ उत्तमचि गती तो एक पावेल । उत्तम भोगिल जीव खाणी ।१॥ परोपकार नेणे परनिंदा । परस्त्रिया सदा बहिणी माया ॥३॥ भूत दया गाई पशूचे पालन ।  तान्हेल्या जीवन वन माजी ॥४॥ शांती रूपे नव्हे कोणाचा वाईट । वाढवी […]

More

उपदेश पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

Uncategorized

उपदेश पर अभंग 1533 ऐसी जोडी करा राम कंठीं धरा ऐसी जोडी करा राम कंठीं धरा । जेणें चुके फेरा गर्भवास ॥1॥ नासिवंत आटी प्रियापुत्रधन । बीज ज्याचा सीण तें चि फळ ॥ध्रु.॥ नाव धड करा सहजरा नामांची । जे भवसिंधूची थडी पावे ॥2॥ तुका म्हणे काळा हाणा तोंडावरी । भाता भरा हरि रामबाणीं ॥3॥ […]

More

संत पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

संत पर अभंग शुद्धबीजा पोटीं शुद्धबीजा पोटीं । फळें रसाळ गोमटीं ॥१॥ मुखीं अमृताची वाणी । देह (देवाचे) वेचावा कारणीं ॥ध्रु.॥ सर्वांगीं निर्मळ । चित्त जैसें गंगाजळ ॥२॥ तुका म्हणे जाती । ताप दर्शनें विश्रांती ॥३॥ अनुक्रमणिके वर परत जा 1540 पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत । जो वदे अच्युत […]

More

मागणी पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

मागणी पर पर धन कामिनी समूळ पर धन कामिनी समूळ नाणी मना । नाही हे वासना माया केली ।।१।। तृष्णा हे अधम न व्हावी मजला । प्रेमाचा जिव्हाळा देई तुझ्या ।।२।। निरपेक्ष वासना दे गा मज देवा । आणि तुझी सेवा आवडीची ।।3।। शांतीची भूषणे मिरवती अंगी । वैष्णव आणि योगी म्हणावे ते ।।४।। असो […]

More

नामपर अभंग नाम पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

नामपर अभंग 1 समचरणदृष्टि विटेवरी समचरणदृष्टि विटेवरी साजिरी । तेथें माझी हरी वृत्ति राहो ॥१॥ आणीक न लगे मायिक पदार्थ । तेथें माझें आर्त नको देवा ॥ध्रु.॥ ब्रम्हादिक पदें दुःखाची शिराणी । तेथें दुश्चित झणी जडों देसी ॥२॥ तुका म्हणे त्याचें कळलें आम्हां वर्म । जे जे कर्मधर्म नाशवंत ॥३ अनुक्रमणिके वर परत जा 4344 […]

More

प्राण प्रतिष्ठा मूर्ती स्थापना अभंग वारकरी संतांचे धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

प्राण प्रतिष्ठा मूर्ती मूर्ती स्थापना अभंग उभारीला हात उभारीला हात । जगी जाणवली मत ॥१।१ देव बैसले सिंहासनी । आल्या याचकासी पुरे धनी ॥२॥ एकाच्या कैवाडे । उगवी बहुतांचे कोडे ॥३॥ दोही ठाई तुका । नाही पडो देत चुका ॥४॥ २ धन्य भावशीळ धन्य भावशीळ । ज्यांचे हृदय निर्मळ ॥१॥ पूजी प्रतिमेचे देव । संत […]

More

पुण्यतिथी / तेरवी निर्याण पर वारकरी किर्तन अभंग धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

पुण्यतिथी / तेरवी निर्याण पर 1652 पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं ॥1॥ माझें जालें गयावर्जन । फिटलें पितरांचें ॠण ॥ध्रु.॥ केलें कर्मांतर । बोंब मारिली हरिहर ॥2॥ तुका म्हणे माझें । भार उतरलें ओझें ॥3॥ ॥3॥ याजसाठीं केला होता अट्टाहास याजसाठीं केला होता अट्टाहास । शेवटचा दिस गोड […]

More

काल्याचे अभंग वारकरी अखंड सप्ताहातील सामारोपाच्या किर्तनासाठी

अभंग धार्मिक

काल्याचे अभंग वारकरी अखंड सप्ताहातील   काला पर अनुक्रमणिके वर परत जा मैं भुली घरजानी बाट मैं भुली घरजानी बाट । गोरस बेचन आयें हाट ॥1॥ कान्हा रे मनमोहन लाल । सब ही बिसरूं देखें गोपाल ॥ध्रु.॥ काहां पग डारूं देख आनेरा । देखें तों सब वोहिन घेरा ॥2॥ हुं तों थकित भैर तुका । […]

More