अध्याय पहिला संपूर्ण सार्थ ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर महाराज : धनंजय महाराज मोरे Dhanannjay Maharaj More

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ वारकरी संत

अध्याय पहिला संपूर्ण सार्थ ज्ञानेश्वरी   अध्याय पहिला :- अर्जुनविषादयोगः एकून श्लोक : ४७ धृतराष्ट्राचे  श्लोक संजयाचे, श्लोक अर्जुनाचे श्लोक: भ. श्रीकृष्णाचे श्लोक एकून ओव्या : २७५ अध्याय पहिला मुख्यसूची     ओव्या     श्लोक     शब्दकोश     व्यक्ती     मदत     PDF&APP     दृष्टांत ॐ नमो जी आद्या  ।  वेद प्रतिपाद्या  ।  जय जय स्वसंवेद्या  ।  आत्मरूपा ॥१॥ (आत्मरूप-वंदन) अनादीसिद्ध वेदांनी वर्णन […]

More

कर्मभोग (प्रारब्ध) भोगूनच संपवणे गरजेचे आहे का? धनंजय महाराज मोरे Dhananjay Maharaj More

ईतर लेख

कर्मभोग (प्रारब्ध) भोगूनच संपवणे गरजेचे आहे का?*     खूप छान वाटतं, जेव्हा आयुष्य समजू लागतं.. उकल होते, ‘मी कोण आहे?’ या प्रश्नाची.. प्रत्येक गुंता सुटू लागतो अलगद. आहे तो क्षण जगून पुन्हा विरक्त होणं यासाठी कुठलीही कसरत करावी लागत नाही.. मन सजग होत जाते, ‘कर्मबंधन’ नव्याने जन्म घेऊ नये यासाठी..    पूर्व कर्मबंधन नुसते […]

More

आरतीचे महत्त्व धनंजय महाराज मोरे Dhananjay Maharaj More

ईतर लेख धार्मिक सण

 *?आरतीचे महत्त्व*?* *आरती म्हणजे देवतेला आर्ततेने (आतून) हाक मारणे. एखाद्या मानवाने आरतीद्वारे जर अशी हाक मारली,* *तर देवता त्या मानवाला स्वतःच्या रूपामध्ये किंवा प्रकाशामध्ये दर्शन देतील.*’ उपासकाला हृदयातील भक्तीदीप तेजोमय करण्याची आणि देवतेकडून कृपाशीर्वाद ग्रहण करण्याची सुलभ पर्वणी म्हणजे ‘आरती’. संतांच्या संकल्पशक्तीने सिद्ध असलेल्या आरत्या म्हटल्याने वरील उद्देश निःसंशय सफल होतात, पण तेव्हाच जेव्हा आरती […]

More