वास्तुशांती अभंग वारकरी किर्तन अभंग धनंजय महाराज मोरे

अभंग ग्रंथ धार्मिक

वास्तुशांती अभंग 2854 जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे । उदास विचारे वेच करी ॥१॥ उत्तमचि गती तो एक पावेल । उत्तम भोगिल जीव खाणी ।१॥ परोपकार नेणे परनिंदा । परस्त्रिया सदा बहिणी माया ॥३॥ भूत दया गाई पशूचे पालन ।  तान्हेल्या जीवन वन माजी ॥४॥ शांती रूपे नव्हे कोणाचा वाईट । वाढवी […]

More

संत पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

संत पर अभंग शुद्धबीजा पोटीं शुद्धबीजा पोटीं । फळें रसाळ गोमटीं ॥१॥ मुखीं अमृताची वाणी । देह (देवाचे) वेचावा कारणीं ॥ध्रु.॥ सर्वांगीं निर्मळ । चित्त जैसें गंगाजळ ॥२॥ तुका म्हणे जाती । ताप दर्शनें विश्रांती ॥३॥ अनुक्रमणिके वर परत जा 1540 पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत । जो वदे अच्युत […]

More

मागणी पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

मागणी पर पर धन कामिनी समूळ पर धन कामिनी समूळ नाणी मना । नाही हे वासना माया केली ।।१।। तृष्णा हे अधम न व्हावी मजला । प्रेमाचा जिव्हाळा देई तुझ्या ।।२।। निरपेक्ष वासना दे गा मज देवा । आणि तुझी सेवा आवडीची ।।3।। शांतीची भूषणे मिरवती अंगी । वैष्णव आणि योगी म्हणावे ते ।।४।। असो […]

More

नामपर अभंग नाम पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

नामपर अभंग 1 समचरणदृष्टि विटेवरी समचरणदृष्टि विटेवरी साजिरी । तेथें माझी हरी वृत्ति राहो ॥१॥ आणीक न लगे मायिक पदार्थ । तेथें माझें आर्त नको देवा ॥ध्रु.॥ ब्रम्हादिक पदें दुःखाची शिराणी । तेथें दुश्चित झणी जडों देसी ॥२॥ तुका म्हणे त्याचें कळलें आम्हां वर्म । जे जे कर्मधर्म नाशवंत ॥३ अनुक्रमणिके वर परत जा 4344 […]

More

प्राण प्रतिष्ठा मूर्ती स्थापना अभंग वारकरी संतांचे धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

प्राण प्रतिष्ठा मूर्ती मूर्ती स्थापना अभंग उभारीला हात उभारीला हात । जगी जाणवली मत ॥१।१ देव बैसले सिंहासनी । आल्या याचकासी पुरे धनी ॥२॥ एकाच्या कैवाडे । उगवी बहुतांचे कोडे ॥३॥ दोही ठाई तुका । नाही पडो देत चुका ॥४॥ २ धन्य भावशीळ धन्य भावशीळ । ज्यांचे हृदय निर्मळ ॥१॥ पूजी प्रतिमेचे देव । संत […]

More

पुण्यतिथी / तेरवी निर्याण पर वारकरी किर्तन अभंग धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

पुण्यतिथी / तेरवी निर्याण पर 1652 पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं ॥1॥ माझें जालें गयावर्जन । फिटलें पितरांचें ॠण ॥ध्रु.॥ केलें कर्मांतर । बोंब मारिली हरिहर ॥2॥ तुका म्हणे माझें । भार उतरलें ओझें ॥3॥ ॥3॥ याजसाठीं केला होता अट्टाहास याजसाठीं केला होता अट्टाहास । शेवटचा दिस गोड […]

More

काल्याचे अभंग वारकरी अखंड सप्ताहातील सामारोपाच्या किर्तनासाठी

अभंग धार्मिक

काल्याचे अभंग वारकरी अखंड सप्ताहातील   काला पर अनुक्रमणिके वर परत जा मैं भुली घरजानी बाट मैं भुली घरजानी बाट । गोरस बेचन आयें हाट ॥1॥ कान्हा रे मनमोहन लाल । सब ही बिसरूं देखें गोपाल ॥ध्रु.॥ काहां पग डारूं देख आनेरा । देखें तों सब वोहिन घेरा ॥2॥ हुं तों थकित भैर तुका । […]

More
%d bloggers like this: