नवनाथांची आरती नवनाथ ग्रंथाची आरती दत्तात्रय आरती

आरती

नवनाथांची आरती नवनाथ ग्रंथाची आरती दत्तात्रय आरती   जयदेव जयदेव जय नवनाथा | भक्तगण देवूनी सिद्ध करा || धृ || मच्छिंद्र गोरख तैसे जालींद्र्नाथ | कानिफ गहिनीनाथ नागेशासहित | चर्पटि भर्तरी रेवण मिळूनी नवनाथ | नवनारायण अवतारा संत ||१|| भक्ती शक्ती बोध वैराग्यहित | तापत्रय ते हरिती स्मरा एकचित्त | नमने चरित्र पठणे दुरितांचा अंत […]

More
शाकंभरी देवी

शाकंभरी देवी आरती shakambhari devi marathi aarti

Uncategorized आरती धार्मिक पौराणिक पौराणिक व्यक्ती

शाकंभरी देवी आरती दैत्यें सुरजन गांजित पडला दुष्काळ । देखुनि दानव वधिसी सक्रोधें प्रबळ । शाखा वटुनि पाळिसी विश्र्वप्रिय सकळ । भक्ता संकटी पावसी जननी तात्काळ ॥ १ ॥ जय देवी जय देवी जय शाकंभरी । श्री वनशंकरी माये आदि विश्र्वंभरी ॥ धृ. ॥ सद्भक्ति देवी तू सुर सर्वेश्र्वरी । साठी शाखा तुज प्रिय षड्विध […]

More

व्रतांच्या आरत्या

आरती

व्रतांच्या आरत्या लिहा

More

वारकरी आरत्या

आरती

वारकरी आरत्या टीप : वारकरी आरत्या ह्या प्रत्येक कार्यक्रमाच्या शेवटी म्हटल्या जातात. त्या खालीलप्रमाणे म्हणाव्यात. आरती कशी करावी ? उपासकाला हृदयातील भक्तीदीप तेजोमय करण्याची आणि देवतेकडून कृपाशीर्वाद ग्रहण करण्याची सुलभ पर्वणी म्हणजे ‘आरती’. संतांच्या संकल्पशक्तीने सिद्ध असलेल्या आरत्या म्हटल्याने वरील उद्देश निःसंशय सफल होतात, पण तेव्हाच जेव्हा आरती हृदयातून, म्हणजेच आर्ततेने, तळमळीने आणि अध्यात्मशास्त्रदृष्ट्या योग्य रीतीने […]

More

मराठी आरत्या

आरती

मराठी आरत्या लिहा

More

हिंदी आरत्या

आरती

हिंदी आरत्या लिहा

More
संस्कृत आरत्या

संस्कृत आरत्या

आरती

संस्कृत आरत्या लिहा

More

नद्यांच्या आरत्या

आरती

नद्यांच्या आरत्या लिहा

More

तीर्थांच्या आरत्या

आरती

तीर्थांच्या आरत्या लिहा

More

देव, देवतांच्या आरत्या

आरती

देव, देवतांच्या आरत्या लिहा शाकंभरी देवी आरती (मराठी)

More

संतांच्या आरत्या

आरती

संतांच्या आरत्या लिहा

More

सर्व आरत्यांची अनुक्रमणिका

आरती

सर्व आरत्यांची अनुक्रमणिका लिहा

More
%d bloggers like this: