आरतीचे महत्त्व धनंजय महाराज मोरे Dhananjay Maharaj More

ईतर लेख धार्मिक सण

 *🔯आरतीचे महत्त्व*🔯* *आरती म्हणजे देवतेला आर्ततेने (आतून) हाक मारणे. एखाद्या मानवाने आरतीद्वारे जर अशी हाक मारली,* *तर देवता त्या मानवाला स्वतःच्या रूपामध्ये किंवा प्रकाशामध्ये दर्शन देतील.*’ उपासकाला हृदयातील भक्तीदीप तेजोमय करण्याची आणि देवतेकडून कृपाशीर्वाद ग्रहण करण्याची सुलभ पर्वणी म्हणजे ‘आरती’. संतांच्या संकल्पशक्तीने सिद्ध असलेल्या आरत्या म्हटल्याने वरील उद्देश निःसंशय सफल होतात, पण तेव्हाच जेव्हा आरती […]

More

दस वायु वर्णन दहा वायू पंचप्राण दशप्राण धनंजय महाराज मोरे

आरोग्य ईतर लेख धार्मिक पौराणिक

दस वायु वर्णन । । संकलक धनंजय महाराज मोरे 1 प्राण वायु 2 अपान वायु ३. व्यान वायु 4: उदान वायु 5 समान वायु उपप्राण नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय क्षय एवं वृद्धि रूप वायु के लक्षण बढ़े हुए वायु के लक्षण  दस वायु वर्णन । । हमारे शरीर में दस वायु होती हैं । […]

More

हरिकथेचे (किर्तन) आठ फायदे धनंजय महाराज मोरे

ईतर लेख धार्मिक वारकरी संत

👉हरिकथेचे (किर्तन) आठ फायदे 🌹१.गेय-:-गायन (नादब्रम्ह) नारदाचे, व्याख्यान व्यासांचे, नाचणे हनुमंताचे येते. नारायण नामें होऊं जिवन्मुक्त। किर्तनी अनंत गाऊं गीती॥ 🌹२.पेय-:-किर्तनात रस, आनंद, सुख मिळते. सुखाची समाधी हरिकथा माऊली। विश्रांती साऊली शिणलियाची॥ 🌹३.ज्ञेय-:-किर्तनामुळे ज्ञान प्राप्त होते. नाचू किर्तनाचे रंगी। ज्ञानदिप लाऊ जगी॥ 🌹४.श्रेय-:-किर्तनामुळे सर्वाचे कल्याण होते. कथा हे भूषण जनामध्ये सार। तरले अपार बहु येणे॥ […]

More

वास्तुशांती अभंग वारकरी किर्तन अभंग धनंजय महाराज मोरे

अभंग ग्रंथ धार्मिक

वास्तुशांती अभंग 2854 जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे । उदास विचारे वेच करी ॥१॥ उत्तमचि गती तो एक पावेल । उत्तम भोगिल जीव खाणी ।१॥ परोपकार नेणे परनिंदा । परस्त्रिया सदा बहिणी माया ॥३॥ भूत दया गाई पशूचे पालन ।  तान्हेल्या जीवन वन माजी ॥४॥ शांती रूपे नव्हे कोणाचा वाईट । वाढवी […]

More

संत पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

संत पर अभंग शुद्धबीजा पोटीं शुद्धबीजा पोटीं । फळें रसाळ गोमटीं ॥१॥ मुखीं अमृताची वाणी । देह (देवाचे) वेचावा कारणीं ॥ध्रु.॥ सर्वांगीं निर्मळ । चित्त जैसें गंगाजळ ॥२॥ तुका म्हणे जाती । ताप दर्शनें विश्रांती ॥३॥ अनुक्रमणिके वर परत जा 1540 पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत । जो वदे अच्युत […]

More

मागणी पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

मागणी पर पर धन कामिनी समूळ पर धन कामिनी समूळ नाणी मना । नाही हे वासना माया केली ।।१।। तृष्णा हे अधम न व्हावी मजला । प्रेमाचा जिव्हाळा देई तुझ्या ।।२।। निरपेक्ष वासना दे गा मज देवा । आणि तुझी सेवा आवडीची ।।3।। शांतीची भूषणे मिरवती अंगी । वैष्णव आणि योगी म्हणावे ते ।।४।। असो […]

More

नामपर अभंग नाम पर अभंग वारकरी किर्तन साठी धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

नामपर अभंग 1 समचरणदृष्टि विटेवरी समचरणदृष्टि विटेवरी साजिरी । तेथें माझी हरी वृत्ति राहो ॥१॥ आणीक न लगे मायिक पदार्थ । तेथें माझें आर्त नको देवा ॥ध्रु.॥ ब्रम्हादिक पदें दुःखाची शिराणी । तेथें दुश्चित झणी जडों देसी ॥२॥ तुका म्हणे त्याचें कळलें आम्हां वर्म । जे जे कर्मधर्म नाशवंत ॥३ अनुक्रमणिके वर परत जा 4344 […]

More

प्राण प्रतिष्ठा मूर्ती स्थापना अभंग वारकरी संतांचे धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

प्राण प्रतिष्ठा मूर्ती मूर्ती स्थापना अभंग उभारीला हात उभारीला हात । जगी जाणवली मत ॥१।१ देव बैसले सिंहासनी । आल्या याचकासी पुरे धनी ॥२॥ एकाच्या कैवाडे । उगवी बहुतांचे कोडे ॥३॥ दोही ठाई तुका । नाही पडो देत चुका ॥४॥ २ धन्य भावशीळ धन्य भावशीळ । ज्यांचे हृदय निर्मळ ॥१॥ पूजी प्रतिमेचे देव । संत […]

More

पुण्यतिथी / तेरवी निर्याण पर वारकरी किर्तन अभंग धनंजय महाराज मोरे

अभंग धार्मिक

पुण्यतिथी / तेरवी निर्याण पर 1652 पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं ॥1॥ माझें जालें गयावर्जन । फिटलें पितरांचें ॠण ॥ध्रु.॥ केलें कर्मांतर । बोंब मारिली हरिहर ॥2॥ तुका म्हणे माझें । भार उतरलें ओझें ॥3॥ ॥3॥ याजसाठीं केला होता अट्टाहास याजसाठीं केला होता अट्टाहास । शेवटचा दिस गोड […]

More

काल्याचे अभंग वारकरी अखंड सप्ताहातील सामारोपाच्या किर्तनासाठी

अभंग धार्मिक

काल्याचे अभंग वारकरी अखंड सप्ताहातील   काला पर अनुक्रमणिके वर परत जा मैं भुली घरजानी बाट मैं भुली घरजानी बाट । गोरस बेचन आयें हाट ॥1॥ कान्हा रे मनमोहन लाल । सब ही बिसरूं देखें गोपाल ॥ध्रु.॥ काहां पग डारूं देख आनेरा । देखें तों सब वोहिन घेरा ॥2॥ हुं तों थकित भैर तुका । […]

More

रामरक्षा आणि विभक्ती

ईतर लेख धार्मिक

रामरक्षेवर फार छान माहिती: रामरक्षेच्या एका श्लोकाबद्दल- कदाचित माहिती असेलही सगळ्यांना…. रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रामेशं भजे । रामेणाभिहतो निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः । रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो$सम्यहम् । रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ।। या श्लोकात राम या नामाच्या सगळ्या विभक्ती आल्या आहेत. रामो=रामः(प्रथमा) रामं(द्वितीया), रामेण(तृतीया), रामाय(चतुर्थी), रामान्नास्ति=रामात् (पंचमी)रामस्य(षष्ठी), […]

More

श्री_नवनाथ ग्रंथ पारायण_पुजा_विधी navnath granth parayan dhananjay maharaj more

Uncategorized धार्मिक वारकरी ग्रंथ

💐 #श्री_नवनाथ ग्रंथ पारायण_पुजा_विधी💐 #तयारी:- श्री फल,सपारी12नग,नागिली पाने७नग,हलद,कुंकुं,अक्षदा, अष्टगंध, भस्म,अत्तर, गुलाब पाणी, गोमूत्र,दुध,दही,मध,तुप गावरान, तैल,कापुसवात,फुलवात, कापुर, खडिसाखर,समई,सुट्टेपैसे,लाल कपडा२.५मिटर ,चौरंग, आसन,श्री नवनाथ फोटो,ताब्या१नग,माचिस,फुले हार,फले,रुमाल,निरंजन, अगरबत्ती,धुप,ऊद,श्री नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ ,सोहले किंवा भगवी लुंगी . सकाली लवकर उठावे गोमुत्र टाकुन स्नान करावे . सुर्यांस अर्ध द्यावे तुलशीस पाणी टाकावे देवपुजा करावी मोठ्या मंडलीनां नमस्कार करावा.नियोजीत जागेवर चौरंग ठेवावा त्यावर […]

More
%d bloggers like this: