चांगदेव पासष्टी सार्थ CHANGADEV PASASHTI SARTH DHANANJAY MAHATAK MORE धनंजय महाराज मोरे

अभंग ईतर लेख ग्रंथ वारकरी ग्रंथ वारकरी संत वेदांत

सार्थ चांगदेवपासष्टी   संत चांगदेव चरित्र चांगदेव हे महाराष्ट्रातील नाथपंथी कवी आणि संत होते. चांगदेव हे योगमार्गातील अधिकारी पुरुष होते. योगसामर्थ्याने ते चौदाशे वर्षे जगले अशी मान्यता आहे.. यांच्या गुरूचे नाव वटेश्वर म्हणून यांना चांगावटेश्वर असेही म्हणतात. काहींच्या मते वटेश्वर म्हणजे चांगदेवांच्या अंतरंगात प्रकाशणारे ईश्वराचे रूप). तापी-पयोष्णीच्या तीरावरील चांगदेव या गावाजवळच्या वनात डोळे बंद करून तपश्चर्या करीतच हे योगी झाले […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३ रा तिसरा पहिला ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक पौराणिक पौराणिक व्यक्ती वारकरी ग्रंथ वेदांत

श्री नवनाथ भक्तिसार- अध्याय ३ रा तिसरा ओवीबद्ध मराठी श्री नवनाथ भक्तिसार- अध्याय ३ श्रीगणेशाय नमः जयजयाजी पंढरीशा ॥ रुक्मिणीवरा आदिपुरुषा ॥ पुंडलीकवरदा पुंडरीकाक्षा ॥ सर्वसाक्षी जाणता तूं ॥१॥ हे जगत्पालका जगन्नायका ॥ ब्रह्मांडावरी यादवकुळाटिळका ॥ आतां भक्तिसारीं दीपिका ॥ ग्रंथार्थदृष्टी मिरवावी ॥२॥ मागिले अध्यायीं सिद्धसाधन ॥ श्रीमच्छिंद्रनाथा आलें घडोन ॥ उपरांतिक भस्मदान ॥ सरस्वतीतें […]

More

संख्या २ दोन don two sankhya

धार्मिक पौराणिक वेदांत संख्या

संख्या २ संख्या २ दोन (अठराही पुराणांतर्गत सारवचनें)-१ परोपकार हें पुण्य ब २ परपीडा हें पाप. अष्ठादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ‌‍ । परोपकार : पुण्याय पापाय परपीडनम् ‌‍ ॥ (सु.) दोन अयनें-१ दक्षिणायन आणि २ उत्तरायण. दक्षिणायनांत सूर्याची गति दक्षिणेकडे असते. आरंभ कर्कसंक्रातीपासून होतो. उत्तरायणांत सूर्याची गति उत्तरेस असते. आरंभ मकरसंक्रांतीपासून होतो. ’ अग्रिज्योंतिरह: शुक्ल: षण्मासा […]

More

सोळा अंगें मंत्रयोगाचीं-

धार्मिक पौराणिक वेदांत संख्या

सोळा अंगें मंत्रयोगाचीं- १ भक्ति, २ शुद्धि, ३ आसन, ४ पंचांग सेवन, (१ उपास्य देवतेची गीता, २ सहस्त्रनाम, ३ स्तव, ४ कवच व ५ ह्रदय) ५ आचार, ६ धारणा, ७ दिव्यदेश सेवन, ८ प्राणक्रिया, ९ मुद्रा, १० तर्पण, ११ हवन, १२ बलि, १३ याग, १४ जप, १५ ध्यान व १६ समाधि, (शक्तिपात रहस्य) ” प्राणक्रिया […]

More

सोळा विद्या

धार्मिक पौराणिक वेदांत संख्या

सोळा विद्या- १ सत्यविद्या,  २ दहरविद्या,  ३ वैश्वानरविद्या,  ४ पंचाग्निविद्या (ओंकाराचें ध्यान),  ५ षोडषकला विद्या (या विद्येच्या साहाय्यानें विवेकी पुरुषाला प्रत्यक्ष ब्रह्मात्मा प्रसन्न होतो),  ६ उद्निथविद्या,  ७ शांडिल्य विद्या,  ८ पुरुषविद्या,  ९ पर्यंकविद्या-पर्थंकावर बसून अभ्यास करितां करिता, ब्रह्मदेवाकडे जाऊं लागतो,  १० अक्षरविद्या,  ११ संवर्गविद्या,  १२ मधुविद्या-सृष्टीची उपासना,  १३ प्राणविद्या,  १४ उपकोसलविद्या-उपकोसल नामक शिष्याला सांगितलेली  १५ […]

More

सोळा विकारात्मक मनुष्य देह

धार्मिक पौराणिक वेदांत संख्या

सोळा विकारात्मक मनुष्य देह- ५ ज्ञानेंद्रियें व त्यांचे ५ विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध) ५ कर्मेंद्रियें व १६ वें मन. अस सोळा विकारात्मक मनुष्य देह आहे असें अध्यात्मांत मानलें आहे. संकलक : धनंजय महाराज मोरे              Dhananjay Maharaj More (B.A./D.J./D.I.T.)             EMAIL: more.dd819@gmail .comआमचे अँड्रॉइड सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करण्यासाठी : येथे […]

More

सोळा पदार्थ तत्त्वज्ञान होण्यासाठी :न्यायशास्त्र

धार्मिक वेदांत संख्या

सोळा पदार्थ- १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ द्दष्टांत ६ सिद्धांत, ७ अवयव, ८ तर्क, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हेत्वभास, १४ छल, १५ जाती, व १६ निग्रहस्थान,  या सोळा पदार्थांचे उद्देश-लक्षण-परीक्ष इत्यादींनीं तत्त्वज्ञान होतें. गौतमप्रणीत न्यायदर्शनांत असे सोळा पदार्थ मानले आहेत व त्यामुळें दुःख नाश होऊन निश्रेयस […]

More

भगवद्गीतेचे गीतेचे साठ अधिकरणें : धनंजय महाराज मोरे dhananjay maharaj more

धार्मिक पौराणिक व्यक्ती वेदांत श्रीकृष्ण सर्व

भगवद्गीतेचे गीतेचे साठ अधिकरणें १ ऐतिह्य कथन, २ दैन्य प्रदर्शन, ३ श्रीकृष्णास शरण, ४ आत्मप्रबोधन, ५ स्वधर्मपालन, ६ बुद्धियोग, ७ स्थितप्रज्ञता, ८ कर्मयोग, ९ नित्यकर्म, १० लोकसंग्रह, ११ शासनपालन, १२ शत्रुसंहार, १३ जन्मकर्म, १४ कर्म-अकर्म, १५ प्राज्ञमुखें ज्ञान, १६ सांख्ययोग, १७ सदामुक्तता, १८ योगारुढ होणें, १९ समाधि अभ्यास, २० शाश्वत योग, २१ एकसूत्रता, २२ शरणता, […]

More