शेत मजुरी आणि पगार तफावत भारतीय कृषिव्यवस्था

शेती आणि शेतकरी

भारतीय कृषिव्यवस्था ****************************************** *इ.स. १९७३ ला आणि २०१५ ला शेतमालाचे भाव , मजुरी , नोकरदारांचे पगार यात झालेली वाढ बघितल्यानंतर नक्कीच आपल्या धडावर आपले शिर आहे का ? असा प्रश्न पडेल.* ——— ———————————— *वस्तू* |●१९७३* | २०१५* | वाढ पटीत ———-|———- |———— -|- कापूस | रुपये ५०० | ४०५० | ८.१ पट ज्वारी | ” […]

More