श्रीविष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ मराठी फक्त श्लोक Dhananjay Maharaj More

ईतर लेख ग्रंथ धार्मिक पौराणिक पौराणिक व्यक्ती वारकरी ग्रंथ वारकरी संत श्रीकृष्ण सर्व स्तोत्रे-अष्टके

श्रीविष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ ॐ । श्री परमात्मने नमः । । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ श्रीविष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ यस्य स्मरणमात्रेन जन्मसंसारबन्धनात्‌ । विमुच्यते नमस्तमै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते । अनेकरुपरुपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः । युधिष्टिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ।१। युधिष्टिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्‌ […]

More
उमामहेश्वर

उमामहेश्वर स्तोत्रम : धनंजय महाराज मोरे

स्तोत्रे-अष्टके

उमामहेश्वर स्तोत्रम : उमामहेश्वर स्तोत्रम : नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम । नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम । नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ नमह शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम । विभूतिपाटिरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ॥ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम । जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ॥ नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्याम पञ्चाशरी पञ्जररञ्चिताभ्याम । प्रपञ्च […]

More

ग्रंथांच्या आरत्या

आरती स्तोत्रे-अष्टके

 श्रीमद्भागवत महापुराण हिंदी आरती : श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती॥  आरत्यांची सूची पहा                          ग्रंथांच्या आरत्या पहा                  आमचे  मोबाईल सॉफ्टवेअर पहा ग्रंथांच्या आरत्या लिहा

More

संस्कृत अष्टके

स्तोत्रे-अष्टके

संस्कृत अष्टके लिहा श्री ज्ञानेश्वराष्टकं स्तोत्रम् || श्री ज्ञानेश्वराष्टकं स्तोत्रम् प्रारम्भ || कलावज्ञ जिवोद्धरार्थावतरं ! कलाङ्काङ्क् तेजोधि कामोदिवक्त्रम् खलानीशवादापनोदाहर्हदक्षम् !  समाधिस्तमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् !!१!! अलङ्कापुरी रम्य सिंहासनस्थं ! पदाम्भोजतेजसःस्फ़ुरद्दिक्प्रदेशम् विधिन्द्रादिदेवै:सदा स्तुयमानं ! समाधिस्तमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् !!२!! गदाशङ्खचक्रादिभिर्भाविताङ्गम् ! चिदानंदसंलक्ष्यनाट्यस्वरुपम् ! यमाद्दष्ट भेदाड़ग़योप्रविणं ! समाधिस्तमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् !!३!! लुलायस्यवक्राच्छु तिं पाठ्यन्तं ! प्रतिष्ठान पुर्यासुधीसंघसेव्यम् ! चतुर्वेदतन्त्रेतिहासादिपूर्णं […]

More

।। श्री भवान्य अष्टक ।। शंकराचार्य

स्तोत्रे-अष्टके

  श्री भवान्य अष्टक – न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता ।न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ १ ॥ भवाब्धावपारे महादु:ख्भीरू पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त: ।कुसंसारपाशप्रबध्द: सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ २ ॥ न् जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न […]

More

श्री कृष्ण चालीसा

स्तोत्रे-अष्टके

श्री कृष्ण चालीसा ॥दोहा॥ बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिम्बा फल, नयन कमल अभिराम॥ पूर्ण इन्द्र, अरविन्द मुख, पिताम्बर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचन्द्र महाराज॥ ॥चौपाई॥ जय यदुनन्दन जय जगवन्दन। जय वसुदेव देवकी नन्दन॥ जय यशुदा सुत नन्द दुलारे। जय प्रभु भक्तन के दृग तारे॥ जय नट-नागर […]

More

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र Shri Hanuman Vadvanal Stotra

स्तोत्रे-अष्टके

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र Shri Hanuman Vadvanal Stotra    उपयोग यह स्तोत्र सभी रोगों के निवारण में, शत्रुनाश, दूसरों के द्वारा किये गये पीड़ा कारक कृत्या अभिचार के निवारण, राज-बंधन विमोचन आदि कई प्रयोगों में काम आता है । विधिः- सरसों के तेल का दीपक जलाकर १०८ पाठ नित्य ४१ दिन तक करने पर सभी […]

More

नवग्रह स्तोत्र

ग्रंथ धार्मिक स्तोत्रे-अष्टके

धनंजय महाराज मोरे ॥ नवग्रह स्तोत्र ॥ अथ नवग्रह स्तोत्र श्री गणेशाय नमः जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महदद्युतिम् ॥ तमोरिंसर्वपापघ्नं प्रणतोSस्मि दिवाकरम् ॥ १ ॥ दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम् ॥ नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणम् ॥ २ ॥ धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांति समप्रभम् ॥ कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणाम्यहम् ॥ ३ ॥ प्रियंगुकलिकाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम् ॥ सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॥ ४ ॥ देवानांच ऋषीनांच गुरुं कांचन सन्निभम् ॥ बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ॥ ५ ॥ हिमकुंद मृणालाभं […]

More