नवनाथांची आरती नवनाथ ग्रंथाची आरती दत्तात्रय आरती

आरती

नवनाथांची आरती नवनाथ ग्रंथाची आरती दत्तात्रय आरती   जयदेव जयदेव जय नवनाथा | भक्तगण देवूनी सिद्ध करा || धृ || मच्छिंद्र गोरख तैसे जालींद्र्नाथ | कानिफ गहिनीनाथ नागेशासहित | चर्पटि भर्तरी रेवण मिळूनी नवनाथ | नवनारायण अवतारा संत ||१|| भक्ती शक्ती बोध वैराग्यहित | तापत्रय ते हरिती स्मरा एकचित्त | नमने चरित्र पठणे दुरितांचा अंत […]

More

श्री_नवनाथ ग्रंथ पारायण_पुजा_विधी navnath granth parayan dhananjay maharaj more

Uncategorized धार्मिक वारकरी ग्रंथ

? #श्री_नवनाथ ग्रंथ पारायण_पुजा_विधी? #तयारी:- श्री फल,सपारी12नग,नागिली पाने७नग,हलद,कुंकुं,अक्षदा, अष्टगंध, भस्म,अत्तर, गुलाब पाणी, गोमूत्र,दुध,दही,मध,तुप गावरान, तैल,कापुसवात,फुलवात, कापुर, खडिसाखर,समई,सुट्टेपैसे,लाल कपडा२.५मिटर ,चौरंग, आसन,श्री नवनाथ फोटो,ताब्या१नग,माचिस,फुले हार,फले,रुमाल,निरंजन, अगरबत्ती,धुप,ऊद,श्री नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ ,सोहले किंवा भगवी लुंगी . सकाली लवकर उठावे गोमुत्र टाकुन स्नान करावे . सुर्यांस अर्ध द्यावे तुलशीस पाणी टाकावे देवपुजा करावी मोठ्या मंडलीनां नमस्कार करावा.नियोजीत जागेवर चौरंग ठेवावा त्यावर […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ४० वा चाळीसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार-कथासार अध्याय ४० चाळीसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः जयजयाजी पंढरीनाथा ॥ पुंडलीकवरदा रुक्मिणीकांता ॥ दीनबंधो अनाथनाथा ॥ पुढें ग्रंथ बोलवीं ॥१॥ मागिलें अध्यायीं रसाळ वचन ॥ तुवां बोलविलें कृपेंकरुन ॥ स्वर्गी चरपटीनाथें जाऊन ॥ इंद्राचा गर्व हरिलासे ॥२॥ हरिहरांची जिंकूनि कोटी ॥ पुढे लोभाची भेटी ॥ गमनकळा नारदहोटीं ॥ प्राप्त झाली महाराजा […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३९ वा एकोणचाळीसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३९ वा एकोणचाळीसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः जयजयाजी आदिनाथा ॥ कर्पूरवर्णा उरगभूषिता ॥ बोलवीं पुढें ग्रंथार्था ॥ नवरसादि कृपेनें ॥१॥ मागिले अध्यायीं केलें कथन ॥ चरपटीचा होऊनि जन्म ॥ दत्तदीक्षा पुढें घेऊन ॥ नाथपंथीं मिरवला ॥२॥ उपरी एकादश नाथांपासून ॥ चौर्याचयशीं सिद्ध झाले पूर्ण ॥ तयांचे सांगितले नाम ॥ […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३८ वा अडतीसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३८ वा अडोतीसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः जयजयाजी व्यंकटरमणा ॥ दयासागरा परिपूर्णा ॥ भक्तदुःखभंजना ॥ पुढें ग्रंथ बोलवीं ॥१॥ मागिले अध्यायीं कथन ॥ नागनाथा भेटला अत्रिनंदन ॥ विद्याभ्यासें दीक्षाकारण ॥ नाथपंथीं मिरवला ॥२॥ उपरी मच्छिंद्राशीं खेळूनि रळी ॥ जिंकिला मच्छिंद्र तपोबळी ॥ तंव सिद्ध उत्पन्न करुनि मंडळी ॥ शाबरी […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३७ वा सदतीसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३७ वा सदोतीसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः जयजयाजी पंकजाक्षा ॥ आदिपुरुषा सर्वसाक्षा ॥ अव्यक्तव्यक्ता सर्वपरीक्षा ॥ महादक्षा रमावरा ॥१॥ मागिले अध्यायीं कथन ॥ करविलें वटसिद्धनागनाथजन्म ॥ उपरी सिद्धकळा पावून ॥ कोल्हापुरीं पातला ॥२॥ तेथें राहूनि लक्ष्मीआलयांत ॥ पुजारी करुनि हस्तगत ॥ सर्व सामग्री ओवरींत ॥ ऊनियां दाखविली ॥३॥ दाखवूनि […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३६ वा छत्तिसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३६ वा छत्तीसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः जयजयाजी भक्तरातका ॥ मम पूर्वजा ज्ञानार्का ॥ नरहरिनामें पुण्यश्लोका ॥ पुढें ग्रंथ बोलवीं ॥१॥ मागिले अध्यायीं कथन ॥ रेवणनाथातें अत्रिनंदन ॥ वरदचित्तें प्रसन्न होऊन ॥ सनाथ चित्तें केला असे ॥२॥ केला तरी प्रतापवंत ॥ परी सरस्वतीविप्राचा अभिप्राय हेत ॥ चित्तें करुनि केला […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३५ वा पस्तीसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३५ वा पस्तीसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ जयजयाजी करुणाकरा ॥ पंढरीशा रुक्मिणीवरा ॥ दीनबंधो दयासागरा ॥ पुढें ग्रंथ बोलवीं ॥१॥ तूं दयाळ विश्वंभर ॥ बहुधा अर्थी हें चराचर ॥ भरण करिसी जन्म दिल्यावर ॥ कामनेतें लक्षुनी ॥२॥ तरी मम कामनेचा अर्थ ॥ […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३४ वा चौतिसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३४ वा चौतिसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः जयजयाजी रघूत्तमा ॥ आराध्य होसी प्लवंगमां ॥ जटायूनामी विहंगमा ॥ मुक्तिदाता रक्षक तूं ॥१॥ तरी आतां कथाप्रसंगा ॥ पुढें बोलवी नवरस प्रसंगा ॥ जेणें ऐकूनि श्रोतये अंगा ॥ अनुभवतील महाराजा ॥२॥ मागिले अध्यायीं करविलें बोलणें ॥ मच्छिंद्राचें भूमंडळीं शरीर आणून ॥ वीरभद्र […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३३ वा तेहतिसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३३ वा तेहेतिसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः ॥ जयजयाजी जगदुद्धारा ॥ कनकवर्णा नरहरि चतुरा ॥ ऐक्यत्वकारणें हरिहरां ॥ शक्य एक तुझेंचि ॥१॥तरी आतां कृपा करुनी ॥ ग्रंथ सुचवीं सुढाळ रत्नीं ॥ शुभ योगी श्राव्य भाषणीं ॥ स्वीकार करीं महाराजा ॥२॥ मागिले अध्यायीं मच्छिंद्रनंदन ॥ त्रिविकमदेहीं संचरुन ॥ गोरक्ष तीर्थस्नानाकारणें […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३२ वा बत्तीसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३२ वा बत्तीसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः जयजय जगदुद्धारा ॥ जगदाश्रिता रुक्मिणीवरा ॥ दीनबंधो दयासागरा ॥ वीरा सुरवरा तूं एक ॥१॥ तरी ऐसा प्रभू समर्थ सर्वा ॥ सुरवरांप्रती जैसा मघवा ॥ तरी आतां कृपार्णवा ॥ ग्रंथादरीं येईं कां ॥२॥ मागिले अध्यायीं कथन ॥ चौरंगी बैसे तपाकारण ॥ उपरी गोरक्ष […]

More

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३१ वा एकतिसावा ओवीबद्ध मराठी navnath bhaktisar granth marathi dhananjay maharaj more धनंजय महाराज मोरे

ग्रंथ धार्मिक वारकरी ग्रंथ

श्री नवनाथ भक्तिसार- कथासार अध्याय ३१ वा एकतिसावा ओवीबद्ध मराठी   श्रीगणेशाय नमः जयजयाजी जगत्पाळका ॥ जगत्पते वैकुंठनायका ॥ जगत्सृजका यदुकुळटिळका ॥ भक्तसखा तूं होसी ॥१॥ निखिलजीवन निर्विकारा ॥ विवेकरत्नवैरागरा ॥ शुद्धसत्त्वगुणगंभीरा ॥ रुक्मिणीवरदा दीनबधो ॥२॥ हे कृपार्णवा पंढरीनाथा ॥ पुढें बोलवीं भक्तिसारग्रंथा ॥ मागिले अध्यायीं अनाथनाथा ॥ जन्म चौरंगीचा करविला ॥३॥ करविला परी त्याचें […]

More